tiistai 28. huhtikuuta 2020

Vanhan rakennuksen vauriokartoitus ja korjaussuunnitelma, osa 2Postaus liittyy rakennusrestauroinnin opintojen näyttöihin, joista olen kirjoittanut tarkemmin täällä. Vanhan rakennuksen vauriokartoituksen lähtökohdista kerroin tarkemmin täällä.

Tein syksyllä osana rakennusrestauroinnin opintoja vauriokartoituksen ja korjaussuunnitelman, josta seuraavat tekstit ja kuvat on kopioitu. Vauriokartoituksessa on tärkeää, että asiakas ymmärtää kokonaisuuden, eli vaurioiden syyt, jotka perustelevat osin myös korjaustarpeet. Lisäksi on tärkeää, että asiakas ymmärtää oman osuutensa rakennuksen huollossa ja ylläpidossa. Jos luonnon tai ihmisen aiheuttamia äkillisiä vauriotekijöitä (esim. tulipalot tai myrskyt) ei oteta huomioon, suurin osa merkittävimmistä vanhojen rakennusten vaurioista voidaan estää ymmärtämällä rakennusta sekä huoltamalla sitä aina tarpeen mukaan ja ajoissa ennen kuin suurempia ongelmia syntyy.

Tässä esitellään yhdestä rakennuksesta laadittu vauriokartoitus ja korjaussuunnitelma. Jokainen rakennus on oma yksilönsä, eikä asioita voi näin ollen yleistää. Lähtien rakennuspaikasta, rakennustavasta ja -materiaaleista - päätyen siellä vietettyyn elämään ja eri vuosikymmeninä tehtyihin korjauksiin. Postauksesta voit kuitenkin päästä jo kiinni itse asiaan; mitä asioita pitäisi ainakin arvioida, kun päätyy vanhan rakennuksen omistajaksi tai on ostamassa itselleen vanhaa rakennusta.

KUVAUS KOHTEESTA

Huvila sijaitsee jyrkähkön rinteen alapuolella. Päärakennuksen eteläseinä on merelle päin ja pohjoisseinä ylärinteeseen päin. Ylärinteessä sekä talon ympäristössä on kookkaitakin puita, jotka varjostavat päärakennusta ja sen ympäristöä.

Huvila on rakennettu 1930-luvulla. Rakennus on pystyrankainen vapaa-ajan asunto, jossa on tuulettuva rossipohja. Talossa on alunperin ollut keittiössä tulisija, joka on purettu ja tilalle on rakennettu olohuoneen puolelle avotakka. Rakennus on ollut alusta lähtien pääosin kesäisin käytössä. Taloa ei ole eristetty ainakaan seinien tai alapohjan osalta, eikä siellä ole avotakan lisäksi kiinteitä lämmitysjärjestelmiä.

Taloa on laajennettu myöhemmin niin, että alkuperäisen pienen kuistin tilalle on rakennettu talon levyinen lasikuisti. Samalla sisätilojen huonejärjestystä on muutettu ja katon rakennetta on korjattu niin, että kuistin katto on rakennettu osaksi talon kattoa.

Talo on pystyrimalaudoitettu. Kuistia lukuun ottamatta talon ulkolaudoituksen alareunassa on tippalistat. Ikkunat ovat vanhassa osassa alakerrassa 6-osaiset ja yläkerrassa 4-osaiset. Alakerran ikkunoissa on aikoinaan ollut ikkunaluukut. Ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäiset. Kuistin ikkunat on asennettu myöhemmin, mutta tyylin perusteella 8-osaiset ikkunat ovat todennäköisesti kierrätettyjä.

Maalianalyysin perusteella talo on maalattu viimeisimmän kerran jollain modernilla muovia sisältävällä keltaisella maalilla. Aiemmat maalikerrostumat on joko skrapattu pois uuden maalin alta tai ulkoverhous on uusittu ennen maalausta. Omistajan mukaan talo on ollut aina keltainen, mutta viimeisin maalikerros on hailakampi kuin aiemmat. Alkuperäinen väri on voinut näin olla keltaokraa ja mahdollisesti keittomaalia.

Talossa on sähköt, mutta ei valuvaa vettä. Sähköt on sähkölaitteista päätellen asennettu 70-luvulla. Sisällä lattioilla on moderneja pintoja arviolta 80- ja 90-luvuilta, mm. muovimattoa. Seinillä on mm. ensopahvia. Sisäseinät on ainakin osin pintojen kiillosta päätellen käsitelty jossain vaiheessa muovia sisältävällä maalilla.

Rakennuksen huopakatto on vaihdettu noin 25 vuotta sitten tiilikuvioiseksi peltikatteeksi. Muutoin rakennuksessa ei ole tehty viimeisten vuosikymmenien aikana suuria korjaustoimenpiteitä.

Laajennettu kuistisosuus. Kuvasta näkee hyvin maan pinnan nousun talon länsilaidalla sekä eteläpuolisen kuistiseinän sekä ikkunoiden heikon kunnon. Talon katto on uusittu noin 25 vuotta sitten. Katolle on kertynyt paljon roskaa ympäröivistä puista.
Talon maalipinta on paikoin hyvin pahoin vaurioitunut, eikä se näin ollen suojaa enää puupintaa. Talon seinällä kasvaa myös levää.


VAURIOKARTOITUS JA KORJAUSSUUNNITELMA
 
Ensimmäinen vauriokartoitus tehtiin marraskuussa 2019 omistajan läsnäollessa. Vauriokartoitus ja korjaussuunnitelma perustuu käynnillä havaittuihin vaurioihin sekä käynnin aikana käytyyn keskusteluun asiakkaan kanssa.

Maastonmuodot ja vedenohjaus


Eloperäistä ainesta on kerääntynyt vuosien saatossa rakennuksen ympärille, mikä pidättää talon ympärillä kosteutta ja on nostanut maanpintaa talon perustusten juurella niin, että maanpinta on osin jo lautaverhouksen tasolla. Rännit ovat suhteessa katon katteeseen liian syvällä, minkä takia rankkojen sateiden aikana vesi ohjautuu todennäköisesti suoraan talon juurelle. Osa syöksytorvien vesistä on ohjattu kauemmas talosta, mutta osa syöksee vedet suoraan talon juurelle. Ylärinteen vedet valuvat kohti taloa.

Ehdotetut korjaustoimenpiteet

Talon ympäriltä olisi hyvä kaataa suurimmat puut ja siirtää pensaat ja perennapenkit talon juurelta hieman kauemmaksi, jotta eloperäistä ainesta ei syntyisi niin paljon ja jotta ympäristö olisi helpompi haravoida syksyisin puhtaaksi.

Talon reunalta tulee siirtää kosteutta keräävät tavarat, mm. komposti, kauemmas talosta.
Talon ympäristön maanpintaa tulee laskea niin, että perustukset tulevat näkyville kokonaan ja niin, että sadevedet valuvat poispäin talosta eikä talolle päin (etenkin ylärinne). Salaojitusta voi harkita ylärinteessä, mutta koska alapohja näyttäytyi vauriokartoituksessa hyväkuntoiselle, eikä kosteudesta näyttänyt olevan merkkejä alapohjassa, salaojitus ei ole välttämätöntä.

Rännien asennusta tulisi korjata niin, että ylärinteen ränniä siirrettäisiin katteen reunalle; nyt ränni oli liian syvällä katteen alla.

Maanpinta on noussut etenkin talon länsiseinällä, mikä on aiheuttanut ainakin länsiseinän alajuoksun ja mahdollisesti pystyrankojen lahoamisen.
Pohjoisseinän ränni on jäänyt osin räystään alle niin, että vesi valuu kovalla sateella rännin ohi talon seinän vierelle. Talon seinustalle on kerääntynyt runsaasti eloperäistä ainesta sekä tavaraa, jotka pidättävät kosteutta talon reunalla ja lisäävät rakenteiden riskiä laholle.Rakenne

Talo on pysynyt ikäänsä nähden hyvin ryhdissä. Viime vuosina asukas on kuitenkin havainnut olohuoneen lattian alkavan kallistua kohti hormia. Alapohjakartoitus osoitti, että lattiavasojen alla on lattianiskoja harvassa ja niiden pystytuenta on osin irti maasta tai kaatunut, mistä lattian kallistuminen ainakin osaltaan johtuu.

Kuistiin johtavat portaat ovat myös lähteneet kallistumaan viime vuosina. Syynä voi olla routiminen ja vääränlainen sadeveden johtaminen. Ylärinteestä valuva sadevesi pysähtyy juuri portaiden pohjoispuolelle, joka jäätyessään aiheuttaa maanpinnan nousua ja laskua.

Alapohjassa on kaksi kissanluukkua, joista toinen on talon eteläpuolella kuistin alla ja toinen pohjoisrinteessä. Eteläpuolisen kissanluukun toimivuus on heikko, koska kuistin alaosa on täytetty puuaineksella. Taloon suunniteltu tuulettuva alapohja ei siten toimi niin kuin pitäisi, mikä voi pidemmällä aikavälillä lisätä alapohjan kosteutta ja lisätä riskiä mm. laho- ja sienikasvustoille (mm. lattiasieni).

Vauriokartoituksessa havaittiin, että tippalistat ovat lahonneet (puukko meni läpi listaan ja osa oli tipahtanut sijoiltaan) ainakin talon länsipäässä, joka on ympäröivän puuston takia varjoinen ja todennäköisesti kostea. Tämä voi viitata siihen, että kosteus on edennyt myös alajuoksuun ja sitä kautta pystyrankoihin. Myös muiden tippalistojen sekä alajuoksujen kunto tulisi tarkistaa, kun rakennetta lähdetään korjaamaan. Jos kosteusrasitusta on jatkunut pitkään ja kosteus on päässyt nousemaan, ovat myös alajuoksut sekä pystyrangat voineet alkaa lahota.

Kuistin rakenteissa on todennäköistä, että ikkunoiden alla on lahovaurioita. Myös muiden ikkunoiden alla voi olla lahovaurioita.

Ehdotetut korjaustoimenpiteet

Vuorilaudoitus tulee purkaa ainakin länsi- ja pohjoispuolella taloa sekä ikkunoiden alta, jotta alajuoksujen ja alimpien pystyrankojen sekä ikkunoiden alla olevien rakenteiden kunto voidaan tarkistaa ja korjata. Vuorilaudoitus on monesta paikkaa myös niin vaurioitunut, että lautojen ja rimojen vaihto olisi joka tapauksessa muutoinkin suositeltavaa. Alajuoksujen ja rakenteiden korjaaminen voi johtaa samalla myös sisätiloissa pintojen sekä lattiarakenteen rikkoutumiseen ja sen kautta korjaustarpeeseen.

Alapohjan kannattimien jänneväli on suhteellisen pitkä talon länsipäässä. Periaatteessa lattian suoristamiseksi riittäisi vain olemassa olevien kannatinparrujen nostaminen alkuperäiseen tasoonsa. Jos alajuoksut ovat kunnossa, voidaan lattiaa tunkata alapohjasta käsin ylöspäin ja tukea uusilla tukirakenteilla valaen pohjalle myös muutamat uudet anturat tarpeen tullen (jos paikalla ei ole tarpeeksi suuria kiviä). Vauriokartoituksen perusteella on kuitenkin todennäköistä, että alajuoksu on lahonnut, mikä todennäköisesti edellyttää myös lattian aukaisemista ja uusimista. Lattialaudat sekä jalkalistat pyritään säilyttämään, jos ne ovat riittävän hyväkuntoisia.

Portaat suoristetaan ryhtiinsä samassa yhteydessä, kun maanpintaa muokataan talon ympärillä. Maanpinnan muokkauksessa huomioidaan, että sadevedet eivät vastaisuudessa jää portaiden pohjoispäähän seisomaan.

Kuistin alaosa tulisi tyhjentää puutavarasta mahdollisimman pian, jotta ilma pääsee kulkemaan alapohjassa. Suosituksena on, että kissanluukkuja on ainakin yksi jokaisella talon kulmalla. Nyt talossa on kaksi kissanluukkua keskellä talon perustuksia. Jotta alapohja tuulettuisi paremmin, tulee alapohjaan porata neljä uutta luukkua lähelle jokaista talon kulmaa.


Yksi lattian pystytuista on täysin irti maasta.
Betoniportaat ovat liikahtaneet paikaltaan.
Puukko upposi vauriokartoituksessa tippalistaan. Lahovaurio viittaa siihen, että myös alajuoksu voi olla lahonnut.

Ulkopinnat ja ikkunat

Vuorilaudoitus on maanpinnasta nousseesta ja katolta räiskyneistä sadekuormista johtuen monin paikoin pehmennyt ja lahonnut. Tippalistat ovat monin paikoin lahonneet. Tippalista puuttuu kokonaan kuistin osuudelta. Vuorilaudoituksen maali on myös heikossa kunnossa, eikä suojaa puuta enää riittävästi. Ikkunoista on monin paikoin kitti lähtenyt pois, ja maalipinta on heikentynyt. Osa ikkunoista ei mene kiinni. Ainakin kuistin ikkunoissa on myös lahovaurioita. Ikkunaluukut ovat pahoin vaurioituneet.

Ehdotetut korjaustoimenpiteet

Vuorilaudoitus tulee uusia ainakin kuistin eteläpuolisilta osin kokonaan. Vuorilaudoitus ja tippalistat ovat myös länsi- ja pohjoissuunnassa alaosiltaan lahonneet. Muiden seinien osalta tulee laudoituksen kunto tarkentaa purkamisen yhteydessä ja sahata vuorilaudoituksen lahonneita alaosia pois ja korvata uusilla niiltä osin, kuin uusintatarvetta ilmenee. Vanhat tippalistat korvataan uusilla.

Vauriokartoituksessa havaittiin, että kellarin oven tippalista on lahonnut ja lista irtosi sijoiltaan. On todennäköistä, että myös ikkunoiden tippalistat ovat lahonneet, joten kaikki muutkin tippalistat vaihdetaan uusiin, jos ne korjauksen yhteydessä todetaan lahonneiksi.

Talon kaikki ikkunat ja ikkunakarmit korjataan. Kitit paikataan, lahonneet puuosat korvataan uudella sydänpuulla. Lopuksi ikkunat maalataan pellavaöljymaalilla kolmeen kertaan. Tarvittaessa pahoin ruostuneet metalliosat korvataan uusilla. Itä- ja länsipäiden alaikkunoihin rakennetaan uudet ikkunaluukut. Luukut maalataan samalla ruskealla sävyllä kuin ulko-ovi on maalattu / maalataan.

Talon vanha muovipohjainen maali rapsutetaan niiltä osin pois, mitä vuorilaudoituksesta ei uusita. Talo maalataan keltaokraan taittavalla pellaäljymaalilla kahteen kertaan. Jos vuorilaudoitus uusitaan kokonaan, voidaan talo maalata keltaokralla sävytetyllä keittomaalilla. Ikkuna- ja ovilistat sekä tippalistat maalataan pellavaöljymaalilla valkoisiksi. Jos asiakas haluaa, voidaan kokonaisuus viimeistellä rapsuttamalla ulko-ovesta vanha maali pois ja maalaamalla se pellavaöljymaalilla ruskeaksi.

Etenkin kuistin ikkunat ovat paikoin pahasti lahonneet, mutta vielä pelastettavissa.
Sisätilat

Sisätilat ovat käyttöönsä nähden suhteellisen hyvässä kunnossa. Alajuoksujen ja kantavien pystyrankojen uusiminen voi kuitenkin edellyttää seinärakenteiden aukaisemista, minkä seurauksena on todennäköistä, että sisätilojenkin korjaustoimenpiteet ovat ainakin osaltaan todennäköisiä. Jos talo säilyy vastaisuudessakin pääosin kesäkäytössä, talon eristäminen on suhteessa kustannuksiin turhaa. Jos talo halutaan eristää, tulee seinärakenteiden lisäksi lattiarakenteet ja mielellään myös yläpohjarakenteet aukaista, jotta lämmöneristys saadaan kattavaksi jokaisesta suunnasta.

Ehdotetut korjaustoimenpiteet

Vauriokartoituksessa havaittiin muurissa pieni halkeama niin olohuoneen kuin keittiönkin puolelta. Nuohoojan ja tarvittaessa muurarin kanssa tulisi arvioida muurin ja mahdollisesti myös hormin kunto - ja tarpeen mukaan tehdä vaadittavat korjaustoimenpiteet.

Jotta rakennus hengittäisi paremmin tulevaisuudessa, tulisi sisäpintojen materiaalit muuttaa hengittäviksi. Muovimattojen sijasta lattioille sopii aikakauden mukaisesti maalattu lautalattia. Ensopahvin sijasta seinille sopii paremmin maitomaalilla tai munatemperella maalattu taikka paperitapetilla koristeltu pinkopahvi. Monesti tämän aikaukauden taloissa on ollut korkea rintapanelointi.


Seuraavaksi...


Ensimmäisen vauriokartoituksen perusteella tehtiin alustava työmääräarvio korjaustöille. Työn laajuutta oli kuitenkin haastava määritellä, koska rakenteita ei avattu ensimmäisellä käyntikerralla. Seuraavassa osassa kerronkin toisesta käynnistä kohteesta, minkä jälkeen työmäärä- ja raaka-ainetarpeet pystyttiin arvioimaan tarkemmin. Tarkkaa työmääräarviota vanhan rakennuksen korjaamiselle ei kuitenkaan voi antaa - tai en ainakaan itse antaisi. Vanhat rakennukset ovat täynnä yllätyksiä, joten niin on todennäköisesti myös tämäkin!


Postaussarjan kuvat: Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko), Rakennusrestauroinnin opiskelijat, vuosikurssi 2019

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Löydät minut myös InstagrammistaFacebookista ja Pinterestistä!


2 kommenttia:

  1. Todella mielenkiintoinen "postaussarja"! Luen ihan hulluna aina noita huutokaupat.comin ulosmitattujen kohteiden kuntokartoituksia.. jokseenkin mieltä tyydyttävää, kun voi bongailla syy-seurauksia. Oire on x ja syy y selviää ripotellen.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos! Nämä ovat kiinnostavia, ja usein erittäin loogisia. Ja tärkeintä on tosiaan ymmärtää syy, jotta korjaa oikean asian, eikä oire toistu taas uudestaan :)

      Poista

Olen iloinen, jos jätät ajatuksesi!