keskiviikko 20. toukokuuta 2020

Kuistin restaurointisuunnitelma

Postaus liittyy rakennusrestauroinnin opintojen näyttöihin, joista olen kirjoittanut tarkemmin täällä

Monessa vanhaa taloa korjaava on kohdannut seuraavan ongelman: Vanha laskikuisti on vuosikymmenten aikana muuttanut näköään ja muotoaan. Ikkunoita on voitu vaihtaa taikka poistaa. Kuistin oven paikkaa on muutettu. Ovi on vaihdettu. Kuistille on mahdollisesti rakennettu myös vessa tai jopa kylpyhuone. Kaikki nämä toimenpiteet ovat varmasti olleet perusteltuja, mutta samalla ne ovat muuttaneet vanhan rakennuksen ulkonäköä merkittävästi. Ennen talon kruununa toiminut lasikuisti onkin tänä päivänä jotain aivan muuta.

Näin myös meidän torpalla. Huomasimme jo ensimmäisinä kuukausina, että kuisti oli jotenkin epätasapainossa. Ovi oli toisella sivulla seinää ja loppuosa seinästä ammotti tyhjyyttään, ikkunoita vain yhdellä sivulla kuistista ja komerosta löysimmekin vanhan ikkuna-aukon, joka oli peitetty ulkopuolelta. Lisäksi kuistin ikkunat olivat erilaisia kuin itse talossa. Koska hommaa oli kuitenkin melkoisesti, asia jäi muhimaan muiden töiden jalkoihin, mikä onkin monesti vanhaa taloa kunnostaessa hyvä asia. Näin saimme nimittäin aikaa ihmetellä asiaa ääneen niin keskenämme kuin muidenkin kyläläisten kanssa, mistä löytyivätkin ratkaisun avaimet!

Kuva 1. Restauroitava kuisti. Ovi on siirretty aikoinaan seinän toiselle reunalle ja kuistia eristetty niin, että ullakon ikkuna on jäänyt syvemmälle ulkolaudoituksesta. Kuistiin on asennettu myöhemmin uusi ikkuna, joka on itse asiassa vanhempaa mallia kuin ikkunat varsinaisessa talossa. Kuistin ovi on rimoitettu ja ikkunalistat uusittu modernimmalla tavalla niin, että seinällä valuva vesi ajautuu ovi- ja ikkunakarmien päälle.

Historian selvittäminen

Saimme erääänä kauniina kesäpäivänä kylään yhden kylän vapaa-ajan asukkaista. Hän hoksasi tuorein silmin heti, että ovihan on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan seinän sivulle ja mietti ääneen, josko oven kummallakin puolella olisi ollut joskus ikkuna. Toisena kesäisenä päivänä saimme vieraaksi talon vanhan asukkaan, joka paljastui perustavaksi tietolähteeksi. Hän oli nimittäin siirtänyt tuon oven alkuperäiseltä paikaltaan nuorena poikana. Isänsä oli huomannut pojan kädentaidot puutöissä ja laittanut pojan rakentamaan kiinteät portaat kuistilta ullakolle, koska kylän puuseppä oli asian todennut toivottomaksi. Talon vanha asukas kertoikin ylpeänä, että hän ne portaat sai mahtumaan sinne, ja vieläkin tosiaan ovat siinä; aivan ulkoperäisessä kokoonpanossaan. Portaiden rakentaminen kuitenkin vaati oven siirtämisen sivummalle seinää, jolloin toinen oven vieressä olevista ikkunoista poistettiin. Toinen ikkuna jäi julkisivulaudoituksen alle ilmeisesti vielä tätä myöhemmin.

Kuva 2. Kuvasta näkee hyvin, kuinka epätasapainossa kuisti on, kun sen ovi on siirretty toiselle puolen seinää ja ikkunat puuttuvat alaosasta kokonaan.

Olennaisten rakennusosien löytäminen

Aloimme suunnitella oven siirtoa vanhalle paikalleen; samoin ikkunoiden palauttamista oven ympärille. Vaikkei kuistin korjaaminen ollut vielä ajankohtaista, aloimme katsella ja kysellä ajoissa oven ympärille samanlaisia ikkunoita kuin yhdellä seinustalla jo oli. Talon vanha omistaja tuumasi eräs kerta ohi ajaessaan, että hän itse asiassa vaihtoi alkuperäisen ikkunan reilu 10 vuotta sitten talosta, joka myöhemmin poltettiin. Ikkunat kuitenkin yksi naapureista otti talteen ennen palokunnan polttoharjoitusta. "Kysykää heiltä, jos jotain jäi yli."

Ja niin oli jäänyt. Saimme ikkunat (osin ilman lasia) oven kummallekin puolelle vaihtokaupalla; he saivat sahalla teetettyä vanhan mallista listaa meidän varastoista. Kummatkin voitimme.

Tyylin määrittely

Kuistiin saadut ikkunat ovat malliltaan vanhemman tyyliset kuin itse talossa, talonpoikaistyyliset 1900-luvun alusta, kun itse talon ikkunat ovat kuusiruutuiset 1920-luvun klassismin tyyliset. Toisaalta talossa on monta kerrosta jo nyt historiasta: alun perin talo on rakennettu 1800-luvun lopulla, ikkunoita on kaiketi vaihdettu tämän jälkeen, ja 1940-luvulla talon huonejakoa on muutettu ja ilmeisesti nykyinen kuistikin vasta rakennettu.

Kuisti on myös hyvin usein vanhoissa taloissa erityylinen kuin itse talon. Kuistilla on ollut monta virkaa, mutta ulkonäöllisesti sillä on haluttu osoittaa talon varallisuus. Mitä enemmän lasia ja kauniita yksityiskohtia, sitä varakkaampi oli talo. Kuisti on ollut talon kruunu.

Kuva 3. Kuvasta näkee vanhan oven tyylin ennen rimoitusta ulkopuolelta. Kuvasta näkee myös, että kuistin ikkuna on hivenen pienempi kuin varsinaisen talon ikkunat. Kuistin ikkuna on epätasapainossa seinän toisella reunalla syystä, että se on vaihdettu myöhemmin ja toisella puolen seinää oli komero, joka esti ikkunan asentamisen keskelle seinää. Komero on purettu kuistilta, joten ikkuna voidaan asentaa nyt keskelle seinää.

Lähtökohdat

Kuistin restauroinnissa emme ota tällä kertaa lähtökohdaksi talon väen varallisuusastetta, vaan ennemminkin sopusuhtaisuuden, tasapainon ja ne tarpeet, joita talon väellä on. Kuisti halutaan palauttaa mahdollisuuksien mukaan siihen ulkoasuun, jossa se oli, kun kuisti rakennettiin. Talo on kuitenkin todella pieni, eikä sisävessaa mahdu mitenkään asuintiloihin, minkä takia tilaan on suunniteltu sijoittaa hyvin pieni kuivakäymälä. Kuistin portaat yläkertaan halutaan säilyttää. Lisäksi kuisti toimii eteisenä, eli kengät säilytetään pääosin kuistilla; takeille on paikka sisällä talossa. Kuisti kylpee valossa, joten haaveena on myös ikkunalaudat, joissa voi keväisin esikasvattaa taimia. Yhtenä merkittävänä lähtökohtana on myös raha, eli restauroinnin budjetti on noin 2000 euroa. Lopuksi ja viimeiseksi lähtökohtana on tottakai vanhan säilyttäminen niin paljon kuin se vain on mahdollista. Myöhemmin kuistin eteen on tarkoitus rakentaa myös katos, joka suunnitellaan osana kuistin restaurointisuunnitelmaa. Katoksen rakentaminen ei ole kuitenkaan osana 2000 euron budjettia.

Suunnitelma

Laudoitus
Kuistin laudoituksen alle on lisätty jossain vaiheessa tuuletusrako, minkä myötä yläkerran ikkunat ovat jääneet syvemmälle julkisivulaudoituksesta. Laudoitus joudutaan joka tapauksessa purkamaan uusien ikkunoiden ja oven siirtämisen myötä, joten samalla tuuletusraosta luovutaan, jolloin julkisivu saadaan takaisin alkuperäiselle tasolle. Tuuletusrakoa ei tarvita, koska laudoitus maalataan hengittävällä punamultamaalilla. Tavoitteena on irrottaa nykyiset laudat niin, että ne voidaan käyttää uudestaan.

Ovi ja ikkuna
Kuistin ovi sijoitetaan keskelle sisäänkäyntiseinää paikalle, jossa se on joskus ollut ja jossa se perinteisesti on myös 1900-luvun alkupuolen taloissa ollut. Ovessa on sisäpuolella peilit; ulkopuolella peilien päällä on 1950-luvun tyylinen rimoitus. Oven siirron yhteydessä irrotetaan muutama rima ja tarkistetaan, onko ovi mahdollista palauttaa alkuperäiseen peiliasuunsa. Jos rimoitus on laitettu siksi, että peiliovi on ulkopuolelta niin pahasti vioittunut, laitetaan rimat takaisin, ja säilytetään 1950-luvun tyyli ovessa. Ovi maalataan sinisellä. Yläkertaan johtavien rappujen rakenteet tulevat hieman uuden oviaukon päälle. Rakenteita joudutaan hieman sahaamaan ja mahdollisesti tukemaan uudella tavalla. Rappujen takia eteisen katto ei ole kauttaaltaan ns. siistiä panelikattoa, vaan osan siitä halkaisee raput. Tämä on kompromissi, johon on päädytty, koska muutoin suunnitelmaa ei voida toteuttaa ilman rappusten purkamista.

Kuva 4. Suunnitelmaa laadittaessa käytin ScechUp-ohjelmaa, jolla määriteltiin tulevien ikkunoiden paikat sekä katoksen koko ja malli.
Suunnitelmaa laadittaessa hyödynsin ilmaista ScetchUp-ohjelmaa (kuvat 4, 5 ja 7). Koska muutokset ovat suhteellisen suuria, on jonkin havainnollistavan ohjelman käyttö suositeltavaa, koska tällöin voidaan vielä tarvittaessa tehdä muutoksia. Rakenteiden rakentamisen jälkeen muutosten teko on aina työläämpää. Tässä tapauksessa ohjelman käyttö helpotti etenkin ikkunoiden korkeuden suunittelua suhteessa talon ikkunoihin ja toisaalta suhteessa ulko-oveen, jotka olivat ns. määritteleviä tekijöitä. Ohjelman avulla varmistuin siitä, että oven ikkunoiden yläreuna on hyvä sijoittaa samalle korkeudelle kuin ulko-oven yläreuna. Toisaalta sivuseinän ikkuna voidaan sijoittaa korkeammalle talon ikkunan tasolle. Havainnollistavien kuvien kautta pystyin varmistumaan, että nämä sijainnit sopivat taloon, eikä ulkomuoto kärsi muutoksista. Koska listoituksesta, ikkunanpuitteista ym. yksityiskohdista olin varmempi, en käyttänyt näiden havainnollistamiseen turhaan työaikaa.

Kuva 5. Kuavssa on havainnollistettu sitä, mille näyttää, kun oven vierellä olevat ikkunat ovat alempana kuin itse talon ikkunat.

Oven viereen sijoitetaan kapeat ikkunat niin, että oven ja ikkunan ylälista saadaan kulkemaan samassa linjassa (kuva 5). Kuisteissa on perinteisesti ollut ikkunoita kolmella sivulla. Koska kuistiin on rakennettu myöhemmin kiinteät portaat, joista ei haluta luopua käytännön syistä, kolmannelle sivulle ei sijoiteta ikkunoita. Kolmas sivu jää joka tapauksessa ns. sivuun tultaessa talolle päin, joten tämä ei ulkonäöllisesti ole merkittävä heikennys. Eteläiselle sivulle sijoitetaan kaksi kapeaa ikkunaa keskelle seinää, kun tällä hetkellä ikkuna on toisella puolen seinää. Ikkunat sijoitetaan niin, että ikkunoiden yläpuolinen lista on samalla korkeudella kuin itse talon yläpuoliset listat tulevat olemaan (nyt listat ovat ns. modenit, jotka entisöidään samassa yhteydessä, vrt. kuva 6.).

Talon ikkunoiden pokissa näkyy jälkiä sinertävästä maalista. Osa ikkunoista on kuitenkin entisöity valkoista maalia käyttäen. Jatkossa voidaan vielä harkita, maalataanko koko talon ikkunoiden pokat ja karmit harmahtavalla sinisellä (kimröökin harmaa) vai valkoisalla pallavaöljymaalilla.

Oven ja ikkunoiden listojen malliksi otetaan talon pohjoisella sivulla säilyneet listoitukset, joissa veden kulku on huomioitu tippalistoin niin, ettei vesi pääse talon rakenteisiin. Osa listoista on myöhemmin uusittu erilailla. (kuva 6)

Kuva 6. Pohjoispuolisella seinällä (oikealla) oli säilynyt vanha ikkunan listoitus, jossa ikkunan yläpuolella on vielä oikeaoppinen tippalista estämässä sadevesien valumista ikkunakarmien päälle. Toinen ikkunoista on itse asiassa myöhemmin asennettu vanhaa jäljitellen. Toisella seinällä (vaseammalla) näkyy vertailun vuoksi aiemman omistajan korjaama seinä, jossa seinään on lisätty tuuletusrako, ikkuna on jäänyt syvälle laudoituksesta ja ikkunan listat on uusittu uudella tavalla. Seinän ja ikkunan rakenteet tullaan restauroimaan myös myöhemmin.


Katos
Kuistin eteen rakennetaan uusi katos mahdollisimman kevyesti niin, että se antaa tarvittavan tuuli- ja sedesuojan oven eteen. Kuistin rakennetta suunniteltiin myös paljon ScetchUp-ohjelman kanssa, sillä tämän aivan uudenlaisen elementin tuominen osaksi vanhaa taloa on selkeä riskin paikka. Katoksesta voi helposti tulla liian hallitseva ja suuri suhteessa pieneen taloon ja sen pieneen kuistiin. Perusteellisen vaihtoehtotarkastelun ja ohjelman avulla saatiin kuitenkin hyvä ratkaisu aikaan. Kuvassa 4, 5 ja 7 on havainnollistettu ikkunoiden sijaintia sekä uutta kuistia. Katoksen alareuna laudoitetaan  samalla puutavaralla kuin talokin on laudoitettu. Alaosaan jätetään lattian yläpuolelle aukot, mikä ei näy havainnollistavassa kuvassa.

Kuva 6. Kuvassa on havainnollisettu kuistin rakennetta suhteessa talon kokoon ja tyyliin.

Julkisivumaalaus
Julkisivu maalataan punamultamaalilla kuten talon julkisivu on ennenkin maalattu. Listat maalataan valkoisella pellavaöljymaalilla.

Vessa
Haasteellisin kohta restaurointisuunnitelmassa on vessan mahduttaminen pieneen noin 6 neliön kokoiseen kuistiin. Pienin ja vähiten rakenteita rikkova ratkaisu olisi jäädyttävä vessa, mutta suunitelmasa päädyttiin kuitenkin sijoittamaan tilaan erotteleva kompostoiva kuivakäymälä, sillä vessa tulee toimimaan pääosin pienempien hätien tarpeisiin illan ja yön pimeinä tunteina.

Koska vessa sijoitetaan portaiden alle, tulee se ulkopuolelta muistuttamaan enemmän komeroa kuin vessaa. Vessan oveksi tuleekin komeron ovi, joten isompikokoinen ihminen saa hyvinkin kumartua vessaan mennessään - eikä korkeus vessassakaan ole päätä huimaava. Suuremman luokan ihmiset voivat siis käyttää käytännön syistä halutessaan ulkohuussia. Portaiden alla oli entuudestaan komero, mutta nyt rakennettavan komeron seinä tulee eri paikkaan, koska ulko-ovi siirtyy entisen väliseinän kohdalle.

Pintamateriaalit sisäpuolella
Kuisti on peneloitu ja sen jälkeen maalattu muutamaan otteeseen. Kuistin eteispuoli maalataan alimmaisena löytyneellä sinisen harmaalla, varsin tummalla, sävyllä. Ensin skrapataan ainakin irtoava maalikerros pois, sillä päällimmäisenä on oletettevasti muovia sisältävää maalia.

Eteisessä on vanhaa listoitusta jäljellä ja puuttuvat pätkät saadaan vanhoista varastoista. Listat maalataan astetta vaaleammalla sinisellä - samoin kuin ylös johtavat portaat.

Lattian muovimatto on poistettu alapohjaremontin yhteydessä ja vanhat lautalattiat asennettu tämän jälkeen takaisin paikalleen. Lattialaudat maalataan vaalean harmaalla sävyllä.

Vessan puoleiset seinät maalataan kuitenkin huomattavasti vaaleammalla sinisellä. Päinvastoin kuin kuistin listat, vessassa listat ovat tummemmat kuin seinät. Lattia on samaa harmaata kuin eteispuolellakin.

Maalina käytetään lattioilla ja seinissä pellavaöljymaalia. Sisäkatto maalataan valkoisella kalkkikaseiittimaalilla.

Penkki
Kuisteissa on perinteisesti ollut penkki tai laatikko, jossa on istuttu, mutta myös säilytetty tavaraa. Koska perhe haluaa säilyttää kenkänsä kuistin eteispuolella, rakennetaan eteläiselle seinälle ikkunan alle penkki ja sen alle hylly, jolloin kenkiä voi säilyttää sekä hyllyllä että hyllyn alla lattialla. Penkki toimii lasku- ja istuinalustana.

Kustannukset
Koska kuistin restauroinnissa käytetään pääosin kierrätettyä materiaalia (panelit, laudoitus, listat, lautalattiat, ikkunat), ovat materiaalikustannukset ilman käymälää noin 1400 euroa (puutavara 500€, ruuvit ja kiinnitystarvikkeet 200€, karmipuut 100€, eristeet 500€, maalit 100€). Erotteleva kuimakäymälä (esim. Biolan Simplett) maksanee reilut 200 euroa, joten materiaalibudjetti pysyy suunnitellussa suuruusluokassa. Kustannuksissa ei ole siis mukana alapohjan korjaus ja eristys, joka on tehty jo aiemmin, eikä kuistin maalaus ulkopuolelta, joka tehdään koko talon maalauksen yhteydessä. Työ tehdään talon väen voimin, joten siitä ei koidu kustannuksia.

Lopuksi

T'ämä kuistin restaurointisuunnitelma on hyvä esimerkki siitä, kuinka restauroitaessa vanhoja rakennuksia tullaan kuitenkin usein myös uusien tarpeiden äärelle. Hyvällä suunnittelulla voidaan kuitenkin restauroida rakennuksia niin, etteivät ne näytä ja tunnu vain museoille, vaan taloille, joilla on historia, mutta joissa eletään tätä päivää. Kaikki modernit ratkaisut eivät välttämättä sovi vanhaan rakennukseen, mutta suunniteltaessa uudenlaisia toimintoja, kannattaa selvittää perusteellisesti kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Suosittelen myös havainnollistamaan suunnitelmia, jos edessä on suurempia muutoskokonaisuuksia. Tässä käyttämäni ScetchUp-ohjelma on ilmainen, muttei ehkä helppokäyttöisin. Jos minä kuitenkin opin sitä käyttämään, uskon, että moni muukin oppii. Ja jos ei opi ja muutokset vähäänkään epäilyttävät, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen ja pyytää vaikka piirtämään vain omat suunnitelmat 3D-malliin. Tämäkin auttaa jo huomattavasti eteenpäin!

Kuistiä lähdetään restauroimaan tulevana kesänä, joten pysy kuulolla; syksymmällä sitten varmaan kerron, mille näyttää lopputulema!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Löydät minut myös InstagrammistaFacebookista ja Pinterestistä!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Olen iloinen, jos jätät ajatuksesi!